Sie sind hier

Patrick Frieden

Gréiwemaacher

47 Joer

Member am Gemeenerot
Privatbeamten

Ween ech sënn:

 • Patrick Frieden
 • 45 Joar
 • Bestued, Papp vun 3 Kanner

Wat ech berouflech maachen:

 • Privatbeamten (Content Manager an den Neie Medien)
 • Säit 19 Joar agrééierten Assurancen Agent

Mein politesch Aktivitéiten:

 • Zënter 2016 Gemeeneconseiller
 • Komiteesmember an der DP Gréiwemaacher
 • Member an der Jugendkommissioun
 • Member an der Sportskommissioun

Weider Aktivitéiten:

 • Zënter 1999 Komiteesmember am C.R.I.A.J. a.s.b.l., dem « Centre de Rencontre, d’Information et d‘Animation pour Jeunes » (vun 1999 bis 2015 Präsident)
 • Säit 33 Joar Member vum CAEG