Sie sind hier

Wat d'CSV Gréiwemaacher alles seet an nët seet.

News Budget/Finanzen


Nee, Nee, Nee,...

6 Froën. 6 Äntwertën.


- Huet de fréierën DP-LSAP Schäfferot tatsächlech 14'818'000€ Scholden gemat?
Äntwert: Nee, ët woaren der 14'812'847€.

- Huet just dë fréierën DP-LSAP Schäfferot zu Maacher Scholden gemat an d'CSV keen?
Äntwert: Nee.

- Huet dën DP-LSAP Schäfferot dann bannen 12 Joar winnestens méi Scholden gemat wéi d'CSV während elo 5 Joar?
Äntwert: Nee.

- Kann een d'finanziell Situatioun vun eener Gemeen eleen opgrond vum boni ordinaire ofliesen?
Äntwert: Nee.

- Sën d'Vertrieder vun der Maacher DP tatsächlech esou blöd, mordikus 'regional oder national' Ämter unzestriewen an dobäi nët zer zecken, Mompech a Wormer an d'Pan ze klaken?
Äntwert: Nee.

- Wär ët éierën tatsächlëch nët goud fir eem sein perséinlëch carrière, mat där "falscher" Majoritéit ze stëmmen?
Äntwert: ....


Dat wär da schonn emol gekläert.
An et muss een dach de Koop rëselen bäi sou vill Dommheeten op eem Koup.