Sie sind hier

Michèle Zeimes

Ween ech sënn:

  • Michèle Zeimes
  • 1961 gebuer
  • Mamm vun 2 Kanner

Wat ech berouflech maachen:

  • Sekretärin (säit méi wéi 30 Joar an enger Etude)

Mein politesch Aktivitéiten:

  • Komiteesmember an der DP Gréiwemaacher
  • fréiere Komiteesmember a Präsidentin vun der DP Wormer-Kanech
  • fréiere Member vum Comité Régional Osten a Comité Directeur
  • Member an der Jumelage-Kommissioun
  • Member an der Integratiounskommissioun

Weider Aktivitéiten:

  • Säit 1995 Member vun Amnesty International Luxembourg