Sie sind hier

Younes Bouchnafa

Ween ech sënn:

 • Younes Bouchnafa
 • 24 Joar
 • Jonggesell

Wat ech berouflech maachen:

 • Erzéier bei SOS Kannerduerf
 • Student an der Traumapädagogik 

Mein politesch Aktivitéiten:

 • Komiteesmember an der DP Gréiwemaacher
 • Komiteesmember an der DP Osten
 • Member am « Comité directeur » vun der Demokratescher Partei
 • Member an der Jugend- a Kulturkommissioun vun der Maacher Gemeen

Weider Aktivitéiten:

 • Stellvertriedende Sekretär vum C.S.G., dem „Club Sportif Grevenmacher“
 • Trésorier vum C.R.I.A.J. a.s.b.l., de « Centre de Rencontre, d’Information et d‘Animation pour Jeunes »Gréiwemaacher
 • Member an der A.H.A., der Allianz vun den Humanisten, Atheisten an Agnostiker
 • Member an der « Ligue des Droits de l’Homme »